هم اکنون عضو کانال تلگرام بازخبر شوید
اجرای نمایش تئاتر خواجه عطا در بندرعباس روسیه، فرانسه و ایران فیلترینگ تلگرام را آغاز کردند +عکس استقبال از حمله به سوریه/ حالا نوبت بمباران ایران است! ادعاهای واهی «الجبیر» درباره ایران وسوریه

حکم روزه با شستن و مضمضه کردن آب در دهان

مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است

بازخبر / مسأله ۱۶۹۰ مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است (۱) و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.

(۱) (مکارم:) و بعد از مضمضه باید آب خارجی را از دهان بیرون بریزد و بهتر است سه مرتبه آب دهن را بیندازد.

(بهجت:) مسأله مضمضه کردن، یعنی آب در دهان گردانیدن برای روزه دار جایز است حتی اگر برای غیر وضو، مثل خنک شدن باشد، و بهتر است در غیر وضو این کار را انجام ندهد، و مستحب است بعد از مضمضه سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، ولی اگر برای غیر وضوی واجب و غیر مداوا مضمضه یا استنشاق کرد، و بدون اختیار آب در حلق او فرو رفت، بنا بر احتیاط واجب باید قضای این روزه را بگیرد.

[اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی]

اشاره

مسأله ۱۶۹۱ اگر انسان بداند (۱) که به واسطه مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود (۲)، نباید مضمضه کند.

(۱) (گلپایگانی، صافی:) یا ایمن نباشد..

(۲) (مکارم:) بی اختیار آب وارد گلویش می شود..

(بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله ۱۶۹۰٫

(سیستانی:) مسأله اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه بی اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند، و اگر در این صورت مضمضه کرد ولی آب فرو نرفت بنا بر احتیاط واجب قضا لازم است.

مسائل اختصاصی

(بهجت:) مسأله ۱۳۴۷ اگر روزه دار برای درمان غیر ضروری در بینی یا گوش دارو بریزد یا سرمه بکشد اگر نداند که دارو به حلق می رسد ولی اتفاقاً از این مجاری به حلق رسید و پائین رفت بنا بر احتیاط واجب باید قضای روزه را بگیرد اما اگر بداند که به حلق می رسد، بنا بر اظهر روزه باطل و قضای آن واجب است.

(بهجت:) مسأله ۱۳۴۸ مسواک کردن برای روزه دار، مانند مضمضه جایز و بلکه مستحب است، ولی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره در دهان وارد کند، نگذارد آب آن داخل حلق شود، ولی اگر آب مسواک به قدری کم باشد که در آب دهان مستهلک می شود، مانعی ندارد.

[ اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد]

مسأله ۱۶۸۹ اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد (۱) و بی اختیار فرو رود یا آب داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.

این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(۱) (مکارم:) هر گاه چیز دیگری غیر مایعات را در دهان ببرد..

[ در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است]

مسأله ۱۶۸۸ در چند صورت (۱) فقط قضای روزه بر انسان واجب است (۲) و کفاره واجب نیست:…دهم: آن که برای خنک شدن، یا بی جهت مضمضه کند (۲۳) یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود (۲۴)، ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای وضو مضمضه کند (۲۵) و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست (۲۶).

(۱) (سیستانی:) در چند مورد غیر از مواردی که قبلًا به آنها اشاره شد..

(۲) (مکارم:) لازم است..

(۲۳) (سیستانی:) آن که از جهت تشنگی مضمضه کند..

(۲۴) (خویی، تبریزی، زنجانی:) و هم چنین است بنا بر احتیاط واجب اگر مضمضه برای وضوی غیر نماز واجب باشد..

(گلپایگانی، صافی:) آن که برای خنک شدن، مضمضه کند یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود و اگر بی جهت مضمضه کند و فرو رود احتیاط لازم قضا است..

(۲۵) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) برای وضوی نماز واجب مضمضه کند..

(سیستانی:) برای غیر جهت تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آن جاها مستحب است مانند وضو مضمضه کند..

(۲۶) (مکارم:) [نهم]: هر گاه برای خنک شدن، یا بدون هدف، آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود باید قضا کند، اما اگر فراموش کرده که روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، هم چنین اگر برای وضو آب در دهان کند و بی اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست.

[دهم]: کسی که با هم سر خود بازی کند بدون این که قصد استمناء داشته باشد و منی از او خارج شود، ولی اگر اطمینان داشت که با این کار منی خارج نمی شود و تصادفاً خارج شد روزه اش صحیح است و قضا ندارد.

مطابق نظر آیت الله خامنه ای

مضمضه و غرغره آب در حال روزه

۹۲٫ اگر روزه‌دار آب را به قصد رفع عطش در دهان گردانده و بیرون بریزد به‌طورى که هیچ مقدارى از آب پایین نرود چه حکمى‌ دارد؟
ج) در فرض سؤال اشکال ندارد.

۹۳٫ آیا بعد از مضمضه کردن ـ چه براى وضو و چه غیر آن ـ در حال روزه ماه رمضان واجب است روزه‌دار سه مرتبه آب دهانش را بیرون بریزد؟
ج) چنین کارى واجب نیست. آنچه واجب است خارج کردن آب از دهان است و اگر یقین پیدا کرده که آب خارج شده چیز دیگرى بر او واجب نیست.

۹۴٫ حکم غرغره کردن براى روزه‌‏دار چیست؟
ج) اگر هنگام غرغره کردن، آب از حلق به پایین برود، روزه باطل مى‌‏شود.

خارج کردن زبان از دهان در حال روزه
۹۵٫ خارج کردن آب دهان و دوباره آن را وارد دهان کردن باطل کننده روزه است. آیا بیرون آوردن زبان هم همان حکم را دارد که اگر کسى زبانش به هر دلیلى بیرون بیاورد موجب باطل شدن روزه مى‌‌شود؟
ج) صِرف این ضررى به صحّت روزه نمى‌‌زند.

احساس داخل شدن شکر در دهان در حال روزه

۹۶٫ وقتى در ماه رمضان به کارگاه قند و شکر مى‌‌رویم، احساس مى‌‌کنیم که شکر داخل دهان شده، آیا روزه‌مان باطل مى‌‌شود؟
ج) صرف احساس داخل شدن آن در دهان و حتى داخل شدن در دهان بدون اینکه فرو برده شود، ضررى به صحت روزه نمى‌‌زند. استفتائات رهبر ی .


مطابق نظر آیت الله سیستانی

مطابق نظر آیت الله سیستانی

مسأله ۱۹۶۲. مضمضه زیاد برای روزه‏دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو ببرد، باید آبی که از بیرون دهان در هنگام مضمضه، وارد دهان شده – و آن‌قدر کم نیست که در آب دهان از بین رفته حساب شود – را بیرون بریزد و بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد، هرچند با یک بار هم آن آب، از دهان خارج شده باشد.

مسأله ۲۰۲۷. اگر انسان یکی از مفطرات روزه را به طور غیر عمدی مرتکب شود، اشکال ندارد و روزه‌اش صحیح است و در موارد غیر عمد، بین سهو، فراموشی، غفلت و عدم اختیار فرقی نیست؛ ولی مواردی از این حکم استثناء می‌شود:

الف. اگر فرد برای رفع تشنگی و خنک شدن، آب در دهان بگرداند و در حالی که می‌داند روزه است، آب بی‌اختیار فرو رود، همان طور که بعداً ذکر می‌شود، قضای آن روز بر او واجب می‌شود.

ب. اگر فرد در ماه مبارک رمضان، غسل جنابت را فراموش کند و روزه بگیرد و بعد از سپری شدن یک یا چند روز، یادش بیاید، همان طور که در مسأله (۱۹۹۵) ذکر شد، باید قضای آن را به قصد قربت مطلقه انجام دهد.

ج. اگر جنب با توضیحی که در بخش باقی‌ماندن بر جنابت ذکر شد، بخوابد و تا صبح غسل نکند، باید روزه آن روز را تمام کرده و با نیّتی که در مسأله (۱۹۹۱) ذکر شد، روز دیگری هم روزه بگیرد.

مسأله ۲۰۴۸. …به علّت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌‌اختیار فرو رود؛ ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا به جهتی غیر از تشنگی مثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است مانند وضو، مضمضه کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء ندارد. همچنین اگر روزه‌دار غیر آب، چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‌‌اختیار فرو رود، قضاء بر او واجب نیست. رساله توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی .

پرسش: شستن دهان برای شخص روزه دار چه حکمی دارد؟

پاسخ: مانعی ندارد .

پرسش: پایین بردن آب دهان در ماه رمضان به صورت عمدی چه حکمی دارد؟

پاسخ: مبطل روزه نیست. استفتائات معظم له .


مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی

مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی

حکم شست و شوی دهان در حین روزه داری [خوردن و آشامیدن]

پرسش : هنگام روزه بودن شستن دهان چه حکمی دارد؟
پاسخ : شست و شوى دهان با آب یا دارو: ۱- اگر آن را بیرون بریزد روزه صحیح است. ۲- اگر از اوّل بداند بى اختیار فرو می رود و چنین شود روزه‏ باطل است و کفّاره نیز دارد. ۳-اگر برای وضو آب در دهانکند و بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است ولی اگر برای خنک شدن یا بدون هدف باشد روزه باطل است و فقط قضا دارد. ۴- اگر فراموش کند روزه است و آب را فرو برد روزه اش باطل نیست.

حکم مضمضه کردن براى روزه دار [خوردن و آشامیدن]

پرسش : مضمضه کردن برای روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ : مضمضه کردن زیاد براى روزه ‏دار مکروه است و بعد از مضمضه باید آب خارجى را از دهانبیرون بریزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیندازد و اگر بداند به واسطه مضمضه بى ‏اختیار آب وارد گلویش مى ‏شود نباید مضمضه کند.

حکم شستن دهان با گلاب یا نمک [خوردن و آشامیدن]

پرسش : شستن دهان با آب نمک و گلاب چه حکمی دارد؟

پاسخ :

چنانچه مراقبت نماید که از حلق فرو نرود و تنها بوی عطر و یا تلخی نمک باقی بماند روزه صحیح است، اما اگر ذرات ریز آن در دهانباشد باید آب کشیده شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

مسأله ۱۴۲۵ـ مضمضه کردن زیاد براى روزه دار مکروه است و بعد از مضمضه باید آب خارجى را از دهان بیرون بریزد و بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیندازد و اگر بداند به واسطه مضمضه بى اختیار آب وارد گلویش مى شود نباید مضمضه کند.

مسأله ۱۳۴۱ـ فرو بردن آب دهان، هر چند به واسطه خیال کردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى کند، و فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضاى دهان نرسیده اشکال ندارد، امّا اگر داخل فضاى دهان شود احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.

مسأله ۱۳۴۲ـ جویدن غذا براى بچّه و همچنین چشیدن غذا و مانند آن و شست و شوى دهان با آب یا داروها اگر چیزى از آن فرو نرود روزه را باطل نمى کند و اگر بدون اراده به حلق برسد اشکالى ندارد، ولى اگر از اوّل بداند بى اختیار به حلق مى رسد روزه اش باطل است و قضا و کفّاره دارد.

مسأله ۱۴۲۳ـ در چند صورت فقط قضاى روزه لازم است و کفّاره واجب نیست: … ۹ـ هرگاه براى خنک شدن، یا بدون هدف، آب در دهان بگرداند و بى اختیار فرو رود باید قضا کند، امّا اگر فراموش کرده که روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، همچنین اگر براى وضو آب در دهان کند و بى اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست.

 

رساله توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی .


طبق نظر آیت الله صافی گلپایگانی

طبق نظر آیت الله صافی گلپایگانی

مسأله ۱۶۹۸. اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‎اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی‎اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.

مسأله ۱۶۹۹. مضمضه زیاد برای روزه‎دار مکروه است، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.

مسأله ۱۷۰۰. اگر انسان بداند یا ایمن نباشد که به واسطه مضمضه بی‎اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش شود، نباید مضمضه کند.

مسأله ۱۵۸۸. فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه خیال‌کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی‎کند.

مسأله ۱۵۸۹. فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.

مسأله ۱۶۹۷. در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست: … نهم ـ آن که برای خنک‌شدن، مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بی‎اختیار فرو رود، و اگر بی‎جهت مضمضه کند و فرو رود، احتیاط لازم قضا است، ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد یا برای وضو مضمضه کند و بی‎اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.

پسندیدم(0)نپسندیدم(0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.