بازخبر /  استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هارواردنوشت: ایران غنی‌سازی خود را رها کرده، ۱۳ هزار سانتریفیوژ خود را متوقف کرده و رآکتور اراک را اوراق کرده است، به آژانس اجازه داده دستگاههای نظارتی خود را مستقر کند، پروتکل الحاقی مربوط به «ان پی تی» را اجرا کرده است؛ و همه اینها قبل از این صورت گرفته که آمریکا و دیگر کشورها لغو تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کنند.